Verksamheten

Klubben har nio träffar per år med bildvisning tävlingar och workshops.
Vi arrangerar utflykter i vår närmiljö och några
fotoresor varje år. Klubbverksamheten bedrivs på Nordengården, Stockholmsgatan 16
i stadsdelen Härlanda, Göteborg.

Titta runt på vår hemsida och om du blir intresserad av att bli medlem,
skicka ett mail eller dyk upp på våra möten som du ser i vår kalender.

Kontaktpersoner

Göran Olofsson goran.olofsson3@comhem.se

Stefan Zöller esszed1951@gmail.com

Uppdaterad 2020 01 04